Metre o metro?

14 03 2011


El mot metro s’ha format per reducció de l’expressió ferrocarril metropolità. Com que en espanyol, abans anomenat castellà, aquesta paraula és homònima d’un altre metro ‘metre’, que ve del grec μέτρον, a vegades hi ha qui confon en català dos conceptes que són diferents: metro significa ‘ferrocarril metropolità’ mentre que metre vol dir ‘unitat de longitud del sistema internacional’ o ‘unitat bàsica del vers’. Exemples: He vingut en metro. Una distància de vint metres. En la seva poesia, Carner emprà molts metres diferents.

Metro

Metro

Metre

Metre